Hot-Smoked chicken breast

(Հայերեն)

Լա Մեզոն Ռուժի 100% բնական հավ` ապխտած վիճակում 100% natural hot-smoked chicken breast Քաշը՝ 1 կգ Weight: 1 kg

Category: