image-preloader
About Us

Created to promote the French culture through its gastronomy, La Maison Rouge selects fresh and natural ingredients from the terroir to garnish your plates after being adapted à la française.

Boutique

All of our products are 100% NATURAL and do not contain any conservatives, additives and colorants It’s nitrite and nitrate free for all meat products.

Menu

Dishes in our menu at La Maison Rouge Boutique are made with fresh and natural products to satisfy the gastronomic tastes of all of our customers.

Համագործակցություն

Լա Մեզոն Ռուժը խրախուսում և գնահատում է համագործակցություն, որն արժևորում է այնպիսի ընդհանուր արժեքներ, ինչպիսիք են Հստակությունը, Որակը և Կատարելությունը: Մենք կողմնակից ենք կայուն և երկարաժամկետ համագործակցության, որպեսզի հասնենք արդյունավետ զարգացման: Համագործակցության կամ ապրանքների իրացման հարցերով խնդրում ենք կապվել մեզ հետ հետևյալ հասցեով:

Contacts

улица Туманяна, 31/3, Ереван, Армения,
0002
+374 11 22 21 12
info@LAMAISON-ROUGE.COM
www.lamaison-rouge.com